CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE TẠI SieuthiV.com

  1.Hoa hồng từ 5-50% khi có khách mua hàng thành công (PPS: Pay Per Sale)

  2.Cookie trong 45 ngày. Khi ai đó vào SieuthiV.com  qua link giới thiệu của bạn, nếu họ mua bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào trong vòng 45 ngày thì bạn sẽ vẫn được chia hoa hồng. Nếu khách quay lại mua qua re-marketing thì bạn vẫn được hưởng hoa hồng.

  3.Cookie được ghi nhận trên tất cả các trang. Nghĩa là, bạn giới thiệu khách vào sản phẩm A, nhưng khách mua sản phẩm B thì bạn vẫn được chia sẻ hoa hồng.

  4.Lastclick: Nếu có nhiều người cùng giới thiệu 1 khách hàng, thì người giới thiệu cuối cùng sẽ được hưởng hoa hồng.

  5.Thanh toán ngày 10-15 hàng tháng. Hạn mức thanh toán: 200.000đ. Nếu thu nhập của bạn chưa đạt mức thanh toán tối thiểu sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

  6.Kênh nhận tiền hoa hồng: Paypal, Ngân lượng, Ngân hàng (Cài đặt thanh toán)

  ĐĂNG KÝ AFFIALATE

Scroll